Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου (“Πολιτική”) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας (“Διαχειριστής Ιστοσελίδας”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”) συλλέγει, προστατεύει και χρησιμοποιεί τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (“Προσωπικές Πληροφορίες”) που εσείς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) ενδέχεται να παρέχετε στην ιστοσελίδα https://www.musicplaceonline.gr και σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της (συλλογικά, “Ιστοσελίδα” ή “Υπηρεσίες”). Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές των εταιρειών που δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχουμε ή για άτομα που δεν απασχολούμε ή δεν διαχειριζόμαστε.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε εν γνώσει σας όταν δημιουργείτε λογαριασμό, όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες στον Ιστότοπο. Όταν απαιτείται, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ή άλλες προσωπικές πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, αλλά τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP της συσκευής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, οι γλωσσικές προτιμήσεις ή η ιστοσελίδα που επισκεπτόσασταν πριν έρθετε στον Ιστότοπό μας, οι σελίδες του Ιστότοπού μας που επισκέπτεστε, ο χρόνος που αφιερώνετε σε αυτές τις σελίδες, οι πληροφορίες που αναζητάτε στον Ιστότοπό μας, οι ώρες και οι ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να προσθέτετε, να ενημερώνετε και να διαγράφετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν. Οι πληροφορίες που μπορείτε να δείτε, να ενημερώσετε και να διαγράψετε ενδέχεται να αλλάξουν καθώς αλλάζει ο Ιστότοπος ή οι Υπηρεσίες. Ωστόσο, όταν ενημερώνετε τις πληροφορίες, ενδέχεται να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο των μη αναθεωρημένων πληροφοριών στα αρχεία μας. Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να παραμείνουν στα προσωπικά μας αρχεία μετά τη διαγραφή των εν λόγω πληροφοριών από το λογαριασμό σας. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας όπως είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμφωνιών μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε συγκεντρωτικά δεδομένα που προέρχονται ή ενσωματώνουν τις προσωπικές σας πληροφορίες αφού τις ενημερώσετε ή τις διαγράψετε, αλλά όχι με τρόπο που θα σας ταυτοποιούσε προσωπικά. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, οι Προσωπικές Πληροφορίες διαγράφονται. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής,

Χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται

Οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας; τη βελτίωση του Ιστοτόπου μας; τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και την απάντηση σε ερωτήματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας; τη διαχείριση και λειτουργία του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών μας. Οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δεν συγκεντρώνονται με άλλο τρόπο
κατά τρόπο που θα μπορούσε να ταυτοποιήσει οποιονδήποτε συγκεκριμένο χρήστη του συστήματος.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημειώστε ότι σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες μπορεί να μας επιτραπεί να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες μέχρι να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία (επιλέγοντας την αποχώρηση), χωρίς να χρειάζεται να βασιστούμε στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις παρακάτω νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όποτε η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. ii) Η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας μαζί σας ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις της. ii) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειστε; (iv) Η επεξεργασία σχετίζεται με καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας

έχει ανατεθεί- (v) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να διευκρινίσουμε τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων αποτελεί νομοθετική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Μεταφορά και αποθήκευση πληροφοριών

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά και αποθήκευση των πληροφοριών σας σε χώρα διαφορετική από τη δική σας. Δικαιούστε να ενημερωθείτε για τη νομική βάση της διαβίβασης πληροφοριών σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό που διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση των πληροφοριών σας. Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση, μπορείτε να μάθετε περισσότερα ελέγχοντας τα σχετικά τμήματα του παρόντος εγγράφου ή να ρωτήσετε εμάς χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες σας που επεξεργαζόμαστε. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε τα εξής: (i) έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όταν έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας- (ii) έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει νομικής βάσης διαφορετικής από τη συγκατάθεση- (iii) έχετε το δικαίωμα να μάθετε εάν οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, να λάβετε γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβετε αντίγραφο των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία- (iv) έχετε το δικαίωμα να επαληθεύσετε την ακρίβεια των πληροφοριών σας και να ζητήσετε την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους, (v) έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσετε την επεξεργασία των πληροφοριών σας, οπότε δεν θα επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους- (vi) έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς- (vii) έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τις πληροφορίες σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και, εφόσον
είναι τεχνικά εφικτό, να τις διαβιβάζουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς κανένα
εμπόδιο. Η διάταξη αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία των πληροφοριών σας γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε σύμβαση στην οποία συμμετέχετε ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις της. κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τις διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς κανένα εμπόδιο. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία των πληροφοριών σας γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε σύμβαση στην οποία συμμετέχετε ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής. κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάζεται σε άλλον

υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς κανένα εμπόδιο. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία των πληροφοριών σας γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε σύμβαση στην οποία συμμετέχετε ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία, προβάλλοντας έναν λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας και δικαιολογεί την αντίρρηση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, ωστόσο, σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου
μάρκετινγκ, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παράσχετε καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε, εάν επεξεργαζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά τμήματα του παρόντος εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Τυχόν αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του Χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο παρόν έγγραφο. Τα αιτήματα αυτά μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα εξεταστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντοτε εντός ενός μηνός.

Προστασία των παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών.Εάν είστε κάτω των 13 ετών, παρακαλούμε μην υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας μας. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους και να συμβάλλουν στην επιβολή της παρούσας Πολιτικής, δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου ή της Υπηρεσίας μας χωρίς την άδειά τους. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες σε εμάς μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ενημερωτικά δελτία

Προσφέρουμε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε εθελοντικά ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής που περιλαμβάνονται σε αυτά τα μηνύματα ή επικοινωνώντας μαζί μας. Ωστόσο, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε βασικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συναλλαγών.

Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί “cookies” για να βοηθήσει στην εξατομίκευση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την αποστολή ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies αντιστοιχίζονται μοναδικά σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή ιστοσελίδων στον τομέα που σας εξέδωσε το cookie. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή, αποθήκευση και παρακολούθηση πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας. Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να απορρίπτετε τα cookies, αν το προτιμάτε. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών.

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη σας ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των άλλων ιστότοπων ή τρίτων μερών. Σας ενθαρρύνουμε να είστε ενήμεροι όταν φεύγετε από τον Ιστότοπό μας και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε ιστότοπου που ενδέχεται να συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες.

Ασφάλεια πληροφοριών

Ασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και τη φύλαξή μας. Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ασύρματου δικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Ως εκ τούτου, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, αναγνωρίζετε ότι (i) υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας, (ii) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ιδιωτική ζωή όλων των πληροφοριών και των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και της Ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να εγγυηθούν,

Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι η ασφάλεια του Ιστότοπου έχει παραβιαστεί ή ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε άσχετους τρίτους ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε εύλογα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της αναφοράς, καθώς και της κοινοποίησης και συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα επηρεαζόμενα άτομα, εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η ειδοποίηση απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Όταν το κάνουμε αυτό, θα δημοσιεύσουμε σχετική ειδοποίηση στον Ιστότοπο.

Νομική αποκάλυψηe

Θα αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή λαμβάνουμε εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, όπως για να συμμορφωθούμε με κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία, και όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας άλλων, τη διερεύνηση απάτης ή την ανταπόκριση σε κυβερνητικό αίτημα.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση της ενημερωμένης έκδοσης της παρούσας πολιτικής στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε αυτό, θα αναρτούμε σχετική ειδοποίηση στην κεντρική σελίδα του Ιστότοπού μας. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας στις εν λόγω αλλαγές.

Αποδοχή της παρούσας πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών της συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 7 Ιουνίου 2022