979-0-9016040-8-7

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

 • [Συγ]Χίζαρης,
  Κώστας
  Στο παρόν βιβλίο  παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο οι αρχές και οι νόμοι του παραδοσιακού τονικού μουσικού συστήματος της αρμονίας, χωρίς ωστόσο να θυσιάζεται η εγκυρότητα και πληρότητα της διαπραγμάτευσής τους.

   Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ποικίλα παραδείγματα, όπως και θέματα-ασκήσεις, για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.

   Ενσωματώνεται επίσης μια σύντομη επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της Αρμονίας – από το πρώτο δείγμα πολυφωνίας τον 9ο αιώνα μέχρι τον 20ο αιώνα – όπου μπορεί ο σπουδαστής να διαπιστώσει και να κατανοήσει την εξέλιξη και αλλαγή των “κανόνων” αυτού του συστήματος.

   Οι αρχές της σημειογραφίας της λειτουργικής αρμονίας επεξηγούνται παράλληλα με τη συμβατική λατινική, ενώ σε αντίστοιχο παράρτημα υπάρχουν ενδεικτικές ασκήσεις εναρίθμου μπάσου, μιας τεχνικής στενά συνδεδεμένης με το αρμονικό τονικό σύστημα.

   Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο αποτελεί μείζων βοήθημα για τους μαθητές και σπουδαστές των μουσικών σχολείων, των ωδείων και μουσικών σχολών, αλλά και των σπουδαστών στα πανεπιστημιακά μουσικά τμήματα.